NOUTĂȚI

  • 2023-12-04

    "Fii Moș Crăciun pentru o zi" Liceul Internaţional King George a intrat în spiritul...

  • 2023-11-08

    LA MULŢI ANI tuturor sărbătoriţilor de astăzi! Să fiţi sănătoşi, să vă bucuraţi de zil...

  • 2023-10-31

    Happy HalloweenGoblins, alley cats, witches on brooms,Wind in the trees singing scary tunes,These ar...

RESPONSIBILITY

Creativity   Risponsibility   Excellence in education   Diversity

Filosofia noastră

În cadrul Școlii Internaționale King George, organizarea învățământului primar este privită ca și posibilitate de a continua studiile obligatorii pe linia didactică abordată pe parcursul grădiniței.

Școala Internațională King George îşi propune ca, prin intermediul unei baze educaţionale bogate, să asigure o educaţie solidă tuturor elevilor şcolii, promovând excelenţa, prin intermediul programelor de studiu al limbii engleze.

Reunim copii de mai multe naționalități. Acest mediu multicultural și educația bazată pe valori fac din Școala Internațională King George o școală unică, cu adevărat excepțională, o școală care formează viitori lideri pregătiți să obțină succes în viață. Porțile școlii noastre sunt deschise părinților și elevilor interesați să beneficieze de educație la standarde internaționale. Ne dorim formarea unei comunități în care accentul se pune pe valori comune care să fie respectate nu prin constrângere, ci prin responsabilizare, prin încurajarea comportamentului pozitiv. Pentru noi, valorile reprezintă mai mult decât reguli; ele stabilesc direcția în viață, dându-i sens și scop.

Învățământul primar, ca parte integrantă a sistemului de învățământ preuniversitar, urmărește în prima parte a școlarizării acomodarea la cerințele sistemului școlar și alfabetizarea inițială, asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenționale (scris, citit, calcul aritmetic), stimularea copilului în vederea perceperii, cunoașterii și stăpânirii mediului apropiat; stimularea potențialului creativ al copilului, a intuiției și a imaginației acestuia.

Ulterior, către clasa a IV-a, orientarea programei este către formarea capacităților de bază necesare pentru continuarea studiilor, dezvoltarea achizițiilor lingvistice și încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne și a limbilor străine pentru exprimarea în situații variate de comunicare; dezvoltarea unei gândiri structurate și a competenței de a aplica în practică rezolvarea de probleme; familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoașterii; constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică și pluralistă; încurajarea talentului, a experienței și a expresiei în diferite forme de artă; formarea responsabilității pentru propria dezvoltare și sănătate; formarea unei atitudini responsabile față de mediu.

Noi credem că fiecare copil care calcă pragul şcolii noastre porneşte pe drumul descoperirii propriei personalităţi. Vom fi alături de fiecare elev spre a-i da încredere şi îndrumare pe parcursul acestui demers de autocunoaştere şi de formare de caracter. Credem în valorile unei dezvoltări armonioase a copiilor într-o comunitate clădită pe relaţii pozitive la nivelul tuturor protagoniştilor: elevi, părinţi, profesori.